Thursday, September 23, 2010

Nishiki Tenmangu Kyopto

京都 錦市場 錦天満宮